Kuźnia Przedsiębiorczości

Projekt "Kuźnia przedsiębiorczości. Projekt szkoleniowo doradczo - grantowy dla mieszkańców Mazowsza planujących założenie własnej działalności gospodarczej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyszukiwanie

Logowanie

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, ogłaszamy ostateczną listę rankingową złożonych wniosków.

Poniższa lista zawiera numery wniosków, wraz z informacją dotyczącą statusu zakwalifikowania do przyznania wsparcia finansowego dla danego wniosku.

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej

Jednocześnie informujemy, iż poniższa lista jest ostateczna, zaś zawarte w niej wyniki oceny nie podlegają odwołaniu.

Z poważaniem
Zespół Projektu

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, ogłaszamy wstępną listę rankingową złożonych wniosków.

Poniższa lista zawiera numery wniosków, wraz z informacją dotyczącą statusu zakwalifikowania do przyznania wsparcia finansowego dla danego wniosku.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej

Jednocześnie informujemy, że informacja o wyniku wraz z merytorycznym uzasadnieniem przyznanej kwoty zostanie do wszystkich Uczestników i Uczestniczek, których wnioski podlegały ocenie merytorycznej, przesłana drogą pocztową.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych przypominamy, iż po otrzymaniu informacji o wynikach oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu może złożyć do Beneficjenta, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, protest w formie pisemnej.

Informacja o rozpoczęciu szkoleń

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym rozpoczęciem szkoleń specjalistycznych w ramach projektu "Kuźnia przedsiębiorczości. Projekt szkoleniowo doradczo - grantowy dla mieszkańców Mazowsza planujących założenie własnej działalności gospodarczej" informujemy, iż w najbliższych dniach, drogą elektroniczną, zostaną przesłane szczegółowe informacje wraz z terminami oraz formularzami zgłoszeniowymi na szkolenia.

Prosimy o śledzenie Państwa skrzynek mailowych.

Wstępnie planowany termin rozpoczęcia szkoleń to druga połowa listopada b.r.

Z poważaniem
Zespół Projektu

Nabór wniosków - przedłużone wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-20 listopada 2013 r. w siedzibie firmy Ecorys przy ul. Łuckiej 2/4/6 można będzie składać wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe. Maksymalna kwota wnioskowana przedłużonego wsparcia pomostowego nie może przekroczyć 1126 zł. Zaznaczamy, że wniosek musi być złożony bezwzględnie na wzorze, który stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski złożone na innym formularzu zostaną rozpatrzone negatywnie pod względem formalnym. Przypominamy również o niezbędnych załącznikach, które należy dołączyć do wniosku.

Czytaj więcej...

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, jak również ponownej oceny wniosków do których wpłynął protest, ogłaszamy ostateczną listę rankingową złożonych wniosków.

Poniższa lista zawiera numery wniosków, wraz z informacją dotyczącą statusu zakwalifikowania do przyznania wsparcia finansowego dla danego wniosku.

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej

Jednocześnie informujemy, że wynik ponownej oceny wniosków do których wpłynęły protesty, wraz z merytorycznym uzasadnieniem przyznanej kwoty zostanie przekazany Uczestnikom i Uczestniczkom w formie pisemnej.

Jednocześnie informujemy, iż poniższa lista jest ostateczna, zaś zawarte w niej wyniki oceny nie podlegają odwołaniu.

Kuźnia Przedsiębiorczości

Strona wykorzystuje ciasteczka. Czytaj więcej